Sagitta

Nedan finner du ämnesspecifikt materiel inom ämnet Biologi.

>> Mikroskop, luppar, kameror och kikare hittar du här
>> Mätutrustning för de flesta behov hittar du här
>> Utrustning för labbet finns här

Blod
Blod
Botanik lab
Botanik lab
Dissektionsmateriel
Dissektionsmateriel
DNA / RNA
DNA / RNA
Exkursionsmateriel
Exkursionsmateriel
Föd upp & odla
Föd upp & odla
Kolla kroppen
Kolla kroppen
Kortspel
Kortspel
Mikroskopiska prep
Mikroskopiska prep
Modeller
Modeller
Planscher
Planscher
Plastingjutna djur
Plastingjutna djur